Banner

Kartet er en kopi av et gammelt kart fra 1763 av Bornholm. Kopien er 55 cm bred og 50 cm høy. Originalen er ca. 35 x 32 cm, men for lettere å kunne lese skriften er kartet forstørret opp. Originalen er et kopperstikk som er håndkolorert og laget av Petr. de Kofod. Kartet har vært brettet til lommestørrelse og er så slitt at det så vidt henger sammen.


Det er skrevet inn mange stedsnavn som ikke står på kartene i dag, spesielt rundt kysten – også gårdsnavn er spesielt tegnet inn. Gamle stedsnavn som Bødels-Havn i stedet for Bølshavn i dag, viser stedsnavnene i 1763, Kartet viser blant annet Lyngen før Rømer begynte skogplantingen i Almindingen. Bekker og åer er tegnet inn, men ikke veier.


Kartet kan kjøpes på Bornholm på Aarsdale Mølle, Granitværkstedet, 3740 Svaneke, (i Årsdale), tlf. +45 56 49 16 80. Pris danske kr. 99,-. Kan også bestilles tilsendt fra oss til pris norske kr. 95,- + porto. (Porto i 2015 NOK. 59,- til Norge og NOK. 81,- til Danmark.)