Banner

Brosjyrer og foldere er et vidt begrep. De fleste trykksaker som vi produserer, hører til under denne kategorien. De omfatter alt fra ett ark som er brettet til fire sider - og til flere sider som er stiftet sammen. De finnes i alle formater.


Å lage en enkel folder på fire, seks eller for eksempel åtte sider med lukket vindusfals, kan være nok til å vekke nysgjerrigheten eller formidle informasjon om et tema. Hvis man har utkast til bilder og tekst, kan det være rimelig å få laget en folder av det.


Nedenfor vises noen trykksaker til forskjellige bruk.