Banner

Trykksaker med små opplag er rimeligere å produsere digitalt. Digitaltrykk har oftest en lavere startpris for oppdraget, men stykkprisen er høyere enn ved vanlig offsettrykk. Så på opplag opp til ca. 500 stk, avhengig av format, kan det være rimeligere å produsere trykksaker digitalt. Vanligvis kan trykksaker ikke produseres digitalt dersom de er større enn ufallende A3-format.


Produseres trykksaken digitalt, benyttes ikke trykkplater som ved vanlig offset trykk. Ved digital gjengivelse overføres "trykket" som i en kopimaskin, og "brennes" fast på arket. De fleste benytter pulverfarge. Fargen ligger derfor oppå arket ved digitaltrykk og suger ikke inn i arket som ved offset trykk. Derfor bør det ikke benyttes papir som er alt for ujevn og med mye struktur.


Hvordan farger og "trykket" gjengis digitalt, er veldig forskjellig og avhengig av digitalmaskinen - her finnes det et vidt prisområde fra den rimeligste kopimaskinen til maskiner opp i flere millioner kroner, som heller ikke benytter pulverfarger. Derfor kan noen digitalmaskiner ha problemer med å gjengi fargene riktig - og spesielt lyse farger og forløpninger - mens de dyrere maskinen gir fine gjengivelser. Priser på digitaltrykk kan derfor også variere avhengig av hvor man priser trykksakene.