Banner

Vi har et godt og hyggelig samarbeid med våre kunder for å komme frem til en layout som fungerer i henhold til hensikten. Med tiden har vi laget forslag til logoer, firmaprofiler, grafiske profiler, layout på de fleste typer trykksaker og bøker. Vi har også skrevet tekst og tatt bilder.Vi samarbeider med andre grafiske bedrifter vedrørende trykking og produksjon.


Noen få eksempler på produksjoner de siste årene: Brosjyre om gårdsdriften på Bogstad Gård. I denne har vi også redigert teksten og bl. a. tatt omslagsbildet - bok om parken på Bogstad Gård - faktabok om detaljhandelen - bilder, tekst og layout i en brosjyre for Varehandelens Opplæringskontor - vårt eget salgsprodukt Kjøpmannskalenderen, samt forsidebilde og design på 200-års jubileumsfolder - diverse logoer som for Emelies, Åmodt bilskade, Varehandelens Opplæringskontor og rengjøringsbyrået Renax as. Klikk på bildene og se noen flere sider av trykksakene. Flere eksempler under produkter og fotografi.