Banner

Fordi trykksaker benyttes til så mange forskjellige formål så kan vi ikke nevne alle spesielt.


Noen av trykksakene vi ikke har nevnt i de andre kategoriene er plakater, kalendere, medlemsblad, gavekort, menyer, presenta- sjonsmapper, postkort, museumsprogrammer, billetter, notatblokker, skjemablokker, skjema med kopier/gjennomslag, informasjons-/nyhetsblader, bruksanvisninger, produktetiketter.


Annonser har vi også laget for mange av våre kunder. Å lage en fin annonse krever disiplin – på liten plass med minst mulig tekst skal man få oppmerksomheten til de som leser bladet/avisen. Budskapet må være enkelt og lett å forstå.