Banner

Bøker og hefter er trykksaker med mange sider som er satt sammen med stifter, limfresing eller bokbinding.


I denne gruppen har vi blant annet Senterboken om senterhandelen og senterutviklingen i Norge og Detaljhandelsboken (se Grafisk design). Bogstad Gårds temahefter har vi laget en gang i året siden 2001. De tar for seg temaer knyttet til Bogstad Gårds lange historie. Temaheftene varierer i antall sider fra år til år - opp til ca. 100 sider - og det er limfrest når det er flere enn ca. 56 sider.Vi har også laget to bøker om parken og hagen på Bogstad.


Hefter er for eksempel produkthefter for Nortett Bygg AS og Forenede Plast AS. Bøker og hefter kan også omfatte ringpermer eller spiralhefter - som for eksempel sikkerhetshefte i lommeformat laget av plast og med faner utstanset.